szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

Aleksandrów, dnia 19.02.2008 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZON ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Wybrana oferta

  Urząd Gminy w Aleksandrowie  uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO z dnia 14.02.2006 r. na wybór wykonawcy realizacji inwestycji: „ Budowa sieci wodoc ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-21 10:06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-6/2007 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:04

Unieważnienie przetargu na budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce.

Aleksandrów, dnia 25.02.2008 r. INFORMACJA DO POSTĘPOWANIA Znak: 2222/2/2008 Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że postępowanie o zamó ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 11:40

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY ALEKSANDRA"W

1)     Liczba mieszkańców gminy   – 4 892           W przedziale 1994 – 2004: urodzenia:  558, zameldowania:  1 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:46

Uchwała Nr XXXII/192/2009

  Uchwała Nr XXXII/192/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 listopada 2009 roku   w sprawie: darowania Gminie Żarnów dokumnetacji projektowej na sieć wodociągową ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:36

Instrukcja do BIP

  Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej podzielony jest na kilkanaście zasadnicznych kategorii. Każda z nich zawiera informacje odpowi ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:37

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2006 roku   Ogólna wartość środków trwałych stanowi kwotę      &n ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę wodociągu w miejscowości Skotniki

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-18 13:10

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Halina Pasikowska - kierownik referatu pokój nr 105   tel. (0-44) 756 00 27 wew. 26   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

Aleksandrów, dnia 26.05.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OG ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Protokół Nr XX/2008

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 24 października 2008 roku W sesji, która odbyła się w sali konfere ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Uchwała Nr XIII/98/2016

Uchwała Nr XIII/98 /2016 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 6 maja 2016 roku   w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Opocznie na uchwałę Nr V/34/2003 z dnia 2 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-14 10:31

Postanowienie

Aleksandrów , dnia 10.10.2007r Znak:GR.OŚ.7624-6/2007 P O S T A N O W I E N I E ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-10 14:55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aleksandrów, dnia 03.08.2007 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-06 09:02