szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

... zamówienia: „ Budowa sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ø ... 1) Wytyczenie geodezyjne sieci wodociągowej i przyłączy wodociagowych 2) Wykonanie sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ø ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Wybrana oferta

... wykonawcy realizacji inwestycji: „ Budowa sieci wodociągowej PCV Ø160 o długości 2887 mb i 9 szt. przyłączy PE ... wybrana została oferta wykonawcy: Zakład Wodociągowy – Jadwiga Kafar 97 – 300 Piotrków Tryb. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-02-21 10:06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

... polegającego na : budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka gmina ... Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:04

Unieważnienie przetargu na budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce.

... na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ø ... na wykonanie zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ø ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 11:40

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY ALEKSANDRA"W

1)     Liczba mieszkańców gminy   – 4 892           W przedziale 1994 – 2004: urodzenia:  558, zameldowania:  1 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:46

Uchwała Nr XXXII/192/2009

... Gminie Żarnów dokumnetacji projektowej na sieć wodociągową z przyłączami w miejscowości Klew i Brzezie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:36

Instrukcja do BIP

  Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej podzielony jest na kilkanaście zasadnicznych kategorii. Każda z nich zawiera informacje odpowi ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:37

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

...    w tym: wodociąg ... wodociąg ... wodociąg ... wodociąg ... wodociąg Sieczka – ... wodociąg ... wodociąg Kamocka ... wodociąg ... wodociąg Jaksonek – ... wodociąg Dąbrówka – ... wodociąg Jaksonek – ... wodociąg Rożenek – ... wodociąg Skotniki – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę wodociągu w miejscowości Skotniki

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-18 13:10

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

...   4) usuwanie awarii i konserwacja urządzeń wodociągowych,   5) windykacja należności z tytułu opłat za ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

... zamówienia: 1. „Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości 2090,50 m w ... Dąbrówka” 2. „Budowa sieci wodociągowej PCV Ø 110 o długości 2538,50 m w ... zamówienia: 1. „Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości 2090,50 m w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Protokół Nr XX/2008

... gotowe są dokumentacje na sieci wodociągowe, z końcem października mija termin na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Uchwała Nr XIII/98/2016

... 2003 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z wiejskich wodociągów zbiorowych na terenie Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-14 10:31

Postanowienie

... przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z 10 przyłączami wodociągowymi PE Ø40 w miejscowości Dąbrówka gmina ... przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości około 2500m wraz z 10 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-10 14:55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... została wybrana oferta Wykonawcy: Zakład Wodociągowy Jadwiga Kafar ul. Słowackiego ... złożył jeden wykonawca: Oferta: Zakład Wodociągowy Jadwiga Kafar ul. Słowackiego 182 m. 60 97 – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-06 09:02