szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 7/2014

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-18 11:50

Uchwała Nr XXVIII/199/2013

... Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów na 2014 rok. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-06 11:00

Zarządzenie Nr 17/2014

Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku na terenie Gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-25 14:33

Uchwała Nr XXVI/192/2013

... działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-12-10 11:52

Zgłoszenia na członków komisji konkusowej

... Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 - 2014". Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-12 11:14

Zarządzenie Nr 8/2014

Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku na terenie Gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-18 13:20

Pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

... Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-11 12:43

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011-2014"

... Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014” który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:52

Uchwała Nr XXVIII/200/2013

... uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2014 rok. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-06 11:03

Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KOMUNALNĄ GMINY ALEKSANDRÓW NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:14

Zarządzenie Nr 16/2014

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-25 14:33

Uchwała Nr XXVIII/203/2013

... oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2014 - 2020. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-06 11:14