szukaj


Search results

Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2014 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-05 10:24

Informacja z wykonania budżetu za 2014 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-01 09:25

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 2014

Wnioski pokontrolne >> Odpowiedź na wnioski pokontrolne >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-11-14 13:07

Protokół Nr XXX/2014

P R O T O K Ó Ł Nr X X X/201 4 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 31 marca 201 4 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-04 13:32

Protokół Nr I/2014

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-12-10 14:51

Oświadczenia majątkowe Pracowników

...   Rok 2014 Głowacki Dionizy - Wójt Gminy ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:33

Protokół Nr XX/2008

... się na terenie Gminy Aleksandrów przedterminowe wybory Wójta Gminy. Wybory te wygrał Pan Dionizy Głowacki. Objęcie obowiązków przez ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Uchwała Nr XXXI/227/2014

Uchwała Nr X X XI/227 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 7 maja 2014 roku   w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-24 09:57

Uchwała Nr II/14/2014

Uchwała Nr II /14 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 10 grudnia 2014 roku   w sprawie: zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-08 13:39

Uchwała Nr XXX/219/2014

Uchwała Nr X X X/219 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2014 roku   w sprawie zatwierdzenia ... Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 roku. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-15 10:52

Uchwała Nr XXIX/215/2014

Uchwała Nr X X IX/215 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 lutego 2014 roku   w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-26 13:42

Uchwała Nr XXXIII/239/2014

Uchwała Nr X X XIII/239 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 września 2014 roku   w sprawie: zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-11-26 14:14

Uchwała Nr XXIX/210/2014

Uchwała Nr X X IX/210 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 lutego 2014 roku   w sprawie przyjęcia programu ... zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów w 2014 roku. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-26 13:08

Uchwała Nr XXX/221/2014

Uchwała Nr X X X/221 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2014 roku   w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-15 10:54

Uchwała Nr XXXII/235/2014

Uchwała Nr X X XII/235 /2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2014 roku   w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-15 10:44