szukaj


Search results

Protokół Nr II/2006

... z dnia 20 czerwca 2002 roku odbyły się bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast . Wójtem Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011-2014"

... Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014” który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:52

Uchwała Nr XXVIII/200/2013

... uchwalenia planu pracy Rady Gminy Aleksandrów na 2014 rok. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-06 11:03

Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KOMUNALNĄ GMINY ALEKSANDRÓW NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:14

Zarządzenie Nr 16/2014

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-25 14:33

Uchwała Nr XXVIII/203/2013

... oraz prognozy długu Gminy Aleksandrów na lata 2014 - 2020. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-06 11:14

Zarządzenie Nr 48/2014 - Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego

Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... podczas Gminnego Święta Plonów Aleksandrów 2014 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-08-07 16:37

Uchwała Nr XXII/145/2013

... wyodrębnieniu w budżecie Gminy Aleksandrów na rok 2014 środków stanowi ących fundusz sołecki . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:06

Zarządzenie Nr 49/2011

... Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014” który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Uchwała Nr XXVIII/204/2013

... uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2014. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-02-11 09:17

Zarządzenie Nr 22/2014

Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-28 15:06

Informacja o stanie mienia komnalnego - oświata -na dzień 30.09.2006r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego /Oświata/ na dzień 30.09.2006r.     Wartość środków trwałych ogółem        ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:26

Uchwała Nr XXVIII/195/2013

... Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2014 rok. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-06 10:44

Stan mienia komunalnego Gminy Aleksandrów

Informację na temat lokalizacji , sprzedaży lub dzierżawy działek komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów – pokój nr 103 , tel. (0-44) 756-00-69 wew. 26 . WYKAZ DZIAŁEK: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-16 13:00

Zarządzenie Nr 50/2011

... Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 - 2014". Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-12 11:02