szukaj


Search results

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 14.427.155,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5.815.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... B. Wydatki 8.390.798 ... w tym: wydatki bieżące ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Uchwała budżetowa na 2003r.

... § 3 Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.316.644,72 zł zgodnie   z ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Budżet 2008

... § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 14.427.155,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5.815.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:26

Uchwała budżetowa na 2007r.

... z załącznikiem Nr 1. § 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.753.345,00 zł, zgodnie z załącznikiem ... latach 2007 – 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 , a wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4. ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 11:30

Uchwała budżetowa na 2004r.

... § 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 5.786.545,72 zł zgodnie   z ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16

Uchwała Nr XXIII/129/2008 - budżet

... § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 15.410.327,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 6.242.370,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 13:37

Uchwała budżetowa na 2006r.

... § 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.457.775,50 zł zgodnie    z ... § 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych ... 3.000,00 zł - wydatki ... § 12. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Protokół Nr II/2006

... zwiększeniu na kwotę 136.738zł. Kwota 105.423zł są to wydatki – na otrzymanie środków z rezerwy i środków unijnych musimy przenieść wydatki, a później zwracamy się o refundację czyli refinansowanie kosztów, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Uchwała Nr XVI/97/2008 z dnia 24 czerwca 2008.

... § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.970.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr ... wynosi: dochody 10.417.859,76 zł wydatki 13.868.746,12 zł § ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:56

Uchwała budżetowa na 2005r.

... § 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.038.820,32 zł zgodnie   z ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006r

... 8.753.488,79 B. Wydatki ... 9.134.650,58 w tym: wydatki bieżące ... 7.692.834,34 wydatki majątkowe ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-05 11:46

Zarządzenie Nr 50/2007

... Nr 1. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28.765,00 zł oraz dokonuje się zmian w palnie ... wynosi: dochody 9.559.219,03 zł wydatki 10.329.380,93 zł § 4. W ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 13:31

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2006r.

... B. Wydatki 9.577.753,50 ... w tym: wydatki bieżące ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-19 13:56

Uchwała Nr VII/35/2007

... § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 40.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w ... wynosi: dochody 9.115.269,24 zł wydatki 9.850.918,24 zł § ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 14:30