szukaj


Search results

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 14.427.155,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5.815.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... B. Wydatki 8.390.798 ... w tym: wydatki bieżące ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Uchwała budżetowa na 2003r.

... § 3 Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.316.644,72 zł zgodnie   z ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Budżet 2008

... § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 14.427.155,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5.815.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:26

Uchwała budżetowa na 2007r.

... z załącznikiem Nr 1. § 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.753.345,00 zł, zgodnie z załącznikiem ... latach 2007 – 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 , a wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4. ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 11:30

Uchwała budżetowa na 2004r.

... § 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 5.786.545,72 zł zgodnie   z ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16

Uchwała Nr XXIII/129/2008 - budżet

... § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 15.410.327,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 6.242.370,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 13:37

Protokół Nr II/2006

... zwiększeniu na kwotę 136.738zł. Kwota 105.423zł są to wydatki – na otrzymanie środków z rezerwy i środków unijnych musimy przenieść wydatki, a później zwracamy się o refundację czyli refinansowanie kosztów, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Uchwała Nr XVI/97/2008 z dnia 24 czerwca 2008.

... § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.970.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr ... wynosi: dochody 10.417.859,76 zł wydatki 13.868.746,12 zł § ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:56

Uchwała budżetowa na 2006r.

... § 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.457.775,50 zł zgodnie    z ... § 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych ... 3.000,00 zł - wydatki ... § 12. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Uchwała budżetowa na 2005r.

... § 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.038.820,32 zł zgodnie   z ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2006r.

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2006 roku w (złotych)            Wyszczególnienie      &n ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-28 23:44

Uchwała Nr III/9/2006

... Nr 1. § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 435.050,00zł oraz dokonuje się ... zmianach wynosi: dochody 9.052.311,50 zł wydatki 9.902.288,50 zł. § 4. Planowany deficyt ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-26 10:34

Informacja za IV kwartał

  I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2007 roku (art.14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zm ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-03-19 11:29

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2007r

...     4.950.482,26 B. Wydatki ...     4.075.739,55 w tym: wydatki bieżące ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-27 11:13