szukaj


Search results

Ogłoszenie

... realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ... zadanie realizowane było w 2006 roku przy wsparciu z budżetu gminy w wysokości 40 tys. złotych. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48

Uchwała Nr XXXI/174/06

... załącznikiem Nr 5. § 6 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Sprawozdanie ... złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok. § 8. Uchwała wchodzi w ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 13:57

Unieważnienie przetargu na budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce.

... o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej PCV ... postępowania. Jednakże, po przeprowadzonej analizie budżetu Gminy Aleksandrów na 2008 r. okazało się, że w budżecie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 11:40

Uchała Nr VIII/41/2007

... w kwocie 47.972,00 zł § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ... z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku. § 8. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:52

Informacja za IV kwartał

  I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2007 roku ... Wykonanie (po zmianach) (po zmianach) A. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-03-19 11:29

Uchwała Nr X/46/2007

... 47.971,90 zł. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ... łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.. § 8. Uchwała wchodzi w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 12:59

Zarządzenie Nr 40/2007

... września 2007 rok w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok ... z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 14:22

Zarządzenie Nr 34/2008

... 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na ... z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co ... § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 309.655,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-11 15:42

Zarządzenie Nr 11/2008 z 23 maja 2008

... 23 maja 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:21

Zarządzenie Nr 22/2007

... czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok ... z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co ... § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8.740,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 11:41

Zarządzenie Nr 41/2007

... 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na ... z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, ... § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 40.322,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 09:53

Zarządzenie Nr 36/2008

... listopada 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na ... z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-16 09:53

Zarządzenie Nr 17/2006

... 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok Na podstawie ... w Aleksandrowie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok Wójt Gminy Aleksandrów, ustala, co następuje: ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-07-10 07:59

Zarządzenie Nr 35/2006

... 2006 roku   w sprawie: zmiany  budżetu gminy na 2006 rok     ... dnia 31 marca 2006 roku w  sprawie  zmiany  budżetu  na  2006 rok Wójt  Gminy  Aleksandrów, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-11-29 11:51

Zarządzenie Nr 46/2006

... 2006 roku   w sprawie: zmiany  budżetu gminy na 2006 rok     ... dnia 31 marca 2006 roku w  sprawie  zmiany  budżetu  na  2006 rok Wójt  Gminy  Aleksandrów, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 12:47