szukaj


Search results

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

... W O Z D A N I E z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006 rok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 15:41

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i planu finansowego GBP za I półrocze

... I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów i przebiegu wykonania planu finansowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-27 11:54

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2007r

S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok Cały ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-01 08:29

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008

... N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów i przebiegu wykonania planu finansowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-22 10:37

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2007r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2007 roku Wyszczególnienie Plan Wykonanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-30 14:44

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2008r

... I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2008 roku ... Plan Wykonanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-30 14:18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Skotniki - Józefów Nowy

... 500 Radomsko który zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (brutto) w wysokości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-12 12:07

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2007r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2007 roku ...             Wykonanie             ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-27 11:13

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2009r

... I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2009 roku ... Plan Wykonanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-30 14:23

Informacja o wykoananiu budżetu Gminy za III kwartał

... I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za III kwartał 2008 roku ... Wykonanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-06 13:51

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa OSP Niewierszyn

... który zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (brutto) w wysokości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-29 15:19

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006 roku ... Wykonanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-05 11:46

Informacja o wykananiu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2008r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2008 roku ...          Wykonanie             ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-30 14:19

Uchwała Nr IV/20/2007

... §22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartał 2007r

... I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za III kwartał 2007 roku ...             Wykonanie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 15:30