szukaj


Search results

Informacja z wykonania budżetu za 2014 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-01 09:25

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów w 2010 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-04 11:39

Informacja z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-31 08:50

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy ALeksandrów za I półrocze 2011r

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-10-04 07:29

Informacja o wykonaniu budżetu za 2008r

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-02 12:51

Informacja o wykonaniu budżetu za 2010 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-31 10:18

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek".

... - budowa 2 zbiorników wody czystej - wykonanie międzyobiektowych rurociągów wod-kan. Związanych z budową ... - wybudowanie osadnika popłuczyn z pompownią, - wykonanie instalacji elektrycznych na terenie SUW oraz w budynku stacji w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-24 15:10

Uchwała budżetowa na 2007r.

... w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust.2 ... zmieniających zakres wykonywania lub wstrzymujących ich wykonanie, przekazania kierownikom jednostek ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 11:30

Uchwała budżetowa na 2006r.

...     w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok  ... § 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.806.408,00 zł zgodnie    z ... § 20.    Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Uchwała budżetowa na 2004r.

... roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok   ... § 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.143.296,00 zł zgodnie   z ... § 20.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16

Uchwała budżetowa na 2005r.

... roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok   ... § 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.797.875,00 zł zgodnie   z ... § 19.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... w sprawie: określenie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych ... dochodów lub wydatków. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Uchwała budżetowa na 2003r.

... roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok     ... § 2 Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.380.759,00 zł zgodnie   z ... § 22   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Uchwała Nr XXVI/144/2009

... 2009 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2009 rok Na ... Nr 6. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-14 14:47

UCHWAŁA NR XXIX/165/06

... i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Aleksandrów oraz informacji o ... § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:07