szukaj


Search results

Uchwała Nr XXVIII/157/06

... 2006 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ... § 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 39.523,00 zł zgodnie z ... § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-28 23:26

Uchwała Nr XIII/80/2008

... 2008 roku w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... Nr 8. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 12:12

Uchwała Nr XVIII/100/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

... 2008 roku w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... Nr 7. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:41

Uchwała Nr XVI/97/2008 z dnia 24 czerwca 2008.

... czerwca 2008 roku w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... zł.” § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:56

Uchwała Nr XV/89/2008 z dnia 12 czerwca 2008r

... czerwca 2008 roku w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... z załącznikiem Nr 7. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:52

Uchwała Nr XII/77/2011

...   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2012 dokument do pobrania tutaj >> Projekt budżetu >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-02-11 09:19

Referat finansowy

... 1) przygotowanie projektu budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedkładanie go w ... informowanie organów Gminy o przebiegu realizacji budżetu, 5) podejmowanie czynności ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Uchwała Nr XXII/120/2008

... § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 136.738,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ... Nr 6. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Uchwała Nr XIV/86/2008 z dnia 9 kwietnia 2008

... kwietnia 2008 roku w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ... § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-08 10:25

Uchwała Nr XXVII/150/2009

... § 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 ... załącznikiem Nr 6. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-13 11:47

Uchwała Nr XII/74/2007

... 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na ... § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 105.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ... i pożyczek. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:34

Uchwała Nr XXIX/161/06

... 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok Na ... z załącznikiem Nr 4. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:53

Uchwała Nr IX/45/2007

... sierpnia 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na ... i pożyczek. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-19 14:43

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie (referencje) wg załącznika nr 5 Ocena spełnienia przez ... w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Zarządzenie Nr 10/2007

... roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok. Na ... z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:38