szukaj


Search results

Uchwała Nr III/9/2006

... 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok Na podstawie ... z załącznikiem Nr 6. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-26 10:34

Uchwała Nr XIX/105/2008

... § 5 . Określa się przychody budżetu w kwocie 5.232.657,80 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.661.771,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. ... § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-06 13:44

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Skotniki - Wacławów - Brzezie

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-18 08:40

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-19 07:17

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-26 08:55

Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z montażem stolraki okiennej i drzwiowej.

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-26 07:57

Przetarg na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-02 13:01

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizację) drogi we wsi Józefów oraz Janikowice

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:45

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... przedmiotu zamówienia wchodzi: Wykonanie 800mb sieci wodociągowej PCV Ø 110. Wykonanie 3 szt. 161mb. przyłączy PE Ø 40. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-26 07:49

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi na odcinku Skotniki-Józefów Nowy.

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, c)nie podlegają wykluczeniu na podstawie ... będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-16 10:06

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:43

Przetarg na rozbudowę budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 07:51

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... kwotą 48.000,00zł § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów . ... Komisja jest ciałem opiniującym i inicjującym wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Ogłoszenie o przetargu.

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)     nie ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, 3) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-14 12:49

Przetarg - przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Ciechomin

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-15 14:05