szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu - budowa garażu przy budynku OSP w Skotnikach

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 11:51

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o ... dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 13:47

Przetarg na budowę budynku świetlicy środowiskowej w Jaksonku

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-19 11:13

Ogłoszenie o przetargu na remont dorgi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawcy występujący ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-25 11:13

Ogłoszenie o przetargu.

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,       d)nie podlegają ... partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; d) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-05 13:38

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi we wsi Wacławów w istniejącycm pasia drogowym

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-11 13:56

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... uzyskać pozwolenie wodnoprawne na : a) wykonanie urządzeń wodnych wylotu Ø 110 służącego do ... tego rowu do rzędnej 198,6m npm b) wykonanie trzech betonowych studni chłonnych Ø 2000 i głębokości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:34

Przetarg na przebudowę czterech odcinków dróg - Dębowa Góra Kol., Rożenek oraz Siucice

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-03 08:46

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Ogłoszenie o przetargu.

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, c)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. ... partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; d) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-06 13:11

Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowiec

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-22 08:14

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów.

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 10:20

Przetarg na przedudowę drogi we wsi Stara oraz remont drogi na odcinku Siucice - Justynów

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-05 08:38

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Marianów - Siucice

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:14

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Skotniki - Wacławów - Brzezie

... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z ... wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-18 08:40