szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

Aleksandrów: Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i ... Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i ... w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Zapytanie o cenę - wykonanie operatu szacunkowego na wycenę 13 działek

Dokument do pobrania tutaj >> Wzór oferty >> Wzór umowy >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-14 14:33

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie mapy zatwierdzającej projekty podziału...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-09 10:46

Wykonanie zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-04 12:30

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... z dnia w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na ... zmieniających zakres wykonywania lub wstrzymujących ich wykonanie, przekazania kierownikom jednostek ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... , podaje do publicznej wiadomości: I. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2005 rok (w złotych) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... publicznej wiadomości: 1 . Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok ...          Wykonanie             ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

... wodociągowej i przyłączy wodociagowych 2) Wykonanie sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami ... 10 szt. o dł. 303,50 m 3) Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø 1000 szt. 4 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Przebudowa budynku OSP w Niewierszynie.

... zamówienia obejmuje między innymi: - wykonanie szlachetnych tynków wew. i zew. - roboty malarskie wewnątrz budynku - wykonanie ocieplenia stropu - wykonanie gładzi gipsowej - ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-14 14:23

Uchwała Nr XXVII/155/2006 ws. zmiany budżetu gminy na rok 2006

... 2006 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ... załącznika nr 9.   § 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   § ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:36

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2006r.

...   I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2006 roku ... Wykonanie (po zmianach) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-19 13:56

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2006r.

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2006 roku w (złotych) ...   Wykonanie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-28 23:44

Uchwała Nr XXIV/133/2009 w sprawie zmiany budżetu.

... § 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 360.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 ... Nr 6. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:42

Informacja o projekcie budżetu na 2007r

Informacja o projekcje budżetu na 2007 rok     ... Projekt budżetu gminy na 2007 rok po stronie dochodów skalkulowano na kwotę ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:28

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2006r

... ustawy o finansach publicznych) o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2006 roku I ...          Wykonanie             ... zł III Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-04 07:45