szukaj

The words o, za were not included because they were too short.

Search results

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... Dokument do pobrania tutaj >> Druk formularza do pobrania >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-08-16 14:53

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-18 13:09

Druki i formularze

... Deklaracja na podatek leśny >> Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (doc) >> ... (doc) >> Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2017-01-05 15:30

Uchwała Nr IV/20/2007

... a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z ... czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Zapytanie o cenę - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

... Dokument do pobrania tutaj (.pdf) >> Załączniki : Wzór oferty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-12 13:08

Zapytanie o cenę - opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych 363 przydomowych oczyszczalni ścieków

Dokument do pobrania tutaj >> Wzór oferty >> Wzór umowy >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 14:36

Zapytanie o cenę - wykonanie operatu szacunkowego na wycenę 13 działek

Dokument do pobrania tutaj >> Wzór oferty >> Wzór umowy >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-14 14:33

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... jest jeden z poniższych warunków: o usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań ... techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Zapytanie o cenę modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

... dnia 23.06.2010 r. ZAPYTANIE O CENĘ Działając w imieniu Gminy Aleksandrów, ... 39 B, 26-337 Aleksandrów zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania następującego przedmiotu zamówienia: „ ... zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Termin wykonania przedmiotu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-25 08:06

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Aleksandrów za rok 2016

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-24 13:57

Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-23 19:21

Uchwała Nr XX/125/2012

... w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:47

Uchwała Nr IV/36/2015

... zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-23 15:43

Uchwała Nr XXII/153/2013

... zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 07:15

Uhwała Nr V/40/2015

... w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-05-20 14:04