szukaj


Search results

Uchwała Nr XXIV/170/2013

... w sprawie opłat za zajęcie prasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-12 12:44

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

...   15) orzekanie w sprawie przywrócenia pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

... 361 o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:43

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

... 417 o długości ok. 330m w granicach istniejącego pasa drogowego” W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyka przedsięwzięcia

... 757 o długości ok. 800,00m w granicach istniejącego pasa drogowego” . W związku z art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 07:56

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

... 247 o długości ok. 700m w granicach istniejącego pasa drogowego” W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:25

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Charakterystyka przedsięwzięcia

... o długości ok.1300,00m w granicach istniejącego pasa drogowego” . W związku z art. 85 ust. 3 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:12

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwięcia - Dąbrowa nad Czarną

... numerem 31 o długości 744m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W związku z art. 85 ust. 3 ustawy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

... 132 o długości ok. 1240m w granicach istniejącego pasa drogowego” W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 09:00

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Wacławów - Brzezie.

... 344, 177 o długości ok. 3km w granicach istniejącego pasa drogowego”. W związku z art. 85 ust. 3 ustawy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Postanowienie.

... w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. ... w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-04 14:48

Postanowienie.

... - ALEKSANDRÓW w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. ... - ALEKSANDRÓW w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:15

Postanowienie

... gminnej Siucice-Justynów w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 285 i 348 o długości 2 461,05km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-08 10:39

Postanowienie.

... przez wieś RECZKÓW NOWY w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 408 , 464 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:25

Postanowienie.

... w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 160, 626, 336, 260, 333, 335, 527, 528, 529/1, 530/1, ... JANIKOWICE-MARIANÓW w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 160, 626, 336, 260, 333, 335, 527, 528, 529/1, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-01 09:02