szukaj


Search results

Zarządzenia Nr 17/2017

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 marca 2017r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-16 13:05

Zarządzenia Nr 17/2012

Zarządzenie Nr 1 7 /2012 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 9 marca 2012r w sprawie: powołania komisji prz etargowej do przygotowania i przeprowadzenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:55

Uchwała Nr IV/20/2007

... , po uzyskaniu zgody Wójta Gminy wyrażonej w formie zarządzenia , podjętej na uzasadniony wniosek kierownika jednostki ... 2. Wójt Gminy przed podjęciem zarządzenia o zbyciu mienia winien rozważyć przydatność ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Komunikat Komisarza Wyborczego o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych

Informacja w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-05-05 12:08

Zarządzenie Nr 7/2011

... do pobrania tutaj >> załącznik do zarządzenia >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-23 15:23

Zarządzenie Nr 21/2007

... 2007 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 16/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 14 maja 2007 roku w ... następuje: § 1. W § 1 Zarządzenia Nr 16/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 14 maja 2007 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 11:29

Zarządzenie Nr 55/2007

... 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 52/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z ... § 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:08

Zarządzenie Nr 12/2007

... kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 5/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ... § 1. W załączniku Nr 1 zarządzenia Nr 5/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 27 marca 2007 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-14 07:29

Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

... 712) oraz w bliskim sąsiedztwie utworzonego na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 1987 roku rezerwatu „Diabla ... 712) oraz w bliskim sąsiedztwie utworzonego na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska z 1987 roku rezerwatu „Diabla ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 09:00

Zarządzenie Nr 26/2006

... § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ...   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2006 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 31 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-08 08:24

Zarządzenie Nr 42/2006

...   § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie    ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 10:21

Zarządzenie Nr 23/2007

... § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-17 14:18

Zarządzenie Nr 11/2008 z 23 maja 2008

... § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:21

Zarządzenie Nr 54/2009

... grudnia 2009 roku   w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 14.12.2009 r. Nr 49 w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-19 14:23

Zarządzenie Nr 35/2006

...   § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-11-29 11:51