szukaj

Słowo nr nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zarządzenie Nr 23/2007

Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-17 14:18

Zarządzenie Nr 36/2008

... Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-16 09:53

Zarządzenie Nr 57/2007

Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 31 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-23 09:55

Zarządzenie Nr 14/2007

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia  07 maja 2007 roku ... § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-23 15:16

Zarządzenie Nr 51/2007

Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 28 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-17 09:04

Zarządzenie Nr 25/2008r z dnia 16 września 2008r

Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Aleksandrów z ... 2008 rok. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-27 12:30

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 11 ... 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, ... Zespołu § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:34

Zarządzenie Nr 30/2008

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-05 15:19

Zarządzenie Nr 10/2009

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-22 07:47

Zarządzenie Nr 26/2009

Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 10:23

Zarządzenie Nr 42/2009

Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-19 13:47

Zarządzenie Nr 3/2010

Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-09 11:55

Zarządzenie Nr 8/2010

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-12 10:25

Zarządzenie Nr 26/2010

Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-12 12:07

Zarządzenie Nr 6/2011

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 13:32