szukaj

Słowo nr nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zarządzenie Nr 2/2008

Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17 ... z załącznikiem Nr 4. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-23 10:00

Zarządzenie Nr 17/2007

Zarządzenie Nr  17/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia  17 maja ... § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.- Załącznik Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-23 15:17

Zarządzenie Nr 51/2007

Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 28 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-17 09:04

Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 30 września 2008r

... Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-27 12:37

Zarządzenie Nr 3/2009

Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z ... z załącznikiem Nr 4. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-26 10:20

Zarządzenie Nr 14/2010

Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-12 10:41

Zarządzenie Nr 57/2012

Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 08:36

Zarządzenie Nr 68/2012

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-04 12:57

Zarządzenie Nr 17/2015

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-24 11:30

Zarządzenie Nr 10/2016

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-11 11:03

Zarządzenie Nr 8/2017

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Aleksandrów z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-02-09 13:54

Zarządzenie nr 20/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z ... roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy z a r z ą d z a , ... Gminy Aleksandrów. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-14 14:36

Zarządzenie Nr 31/2008

Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-05 15:20

Zarządzenie Nr 11/2009

Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-22 07:49

Zarządzenie Nr 27/2009

Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 10:24