szukaj

Słowo z nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała Nr IV/20/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie : określenia zasad ... organizacyjnej Wójt Gminy podejmuje zarządzenie o nieodpłatnym przekazaniu mienia na rzecz innej jednostki . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

  ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 23 maja 2006 roku. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Zarządzenie nr 20/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 14 sierpnia 2008 roku   w sprawie: ... Gminy Aleksandrów. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-14 14:36

Komunikat Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2008r

... Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 13:56

Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 30 września 2008r

... Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 września 2008 roku w sprawie: zmiany ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-27 12:37

Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 7 sierpnia 2008r

Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 07 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmiany ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-22 11:15

Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 30 czerwca 2008

Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany w budżecie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-11 09:52

Zarządzenie Nr 25/2008r z dnia 16 września 2008r

Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 września 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-27 12:30

Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie: powołania ... § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:30

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie: powołania Zespołu ... Zespołu § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:34

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwięcia - Dąbrowa nad Czarną

... Aleksandrów , dnia 14.08.2009r Znak: GR.OŚ.7624-16/2009 ... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

... Aleksandrów , dnia 09.07.2009r Znak: GR.OŚ.7624-12/2009 ... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34

Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

... Aleksandrów , dnia 21.07.2009r Znak: GR.OŚ.7624-14/2009 ... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 09:00

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Wacławów - Brzezie.

... Aleksandrów , dnia 14.08.2009r Znak: GR.OŚ.7624-15/2009   ... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

Aleksandrów , dnia 24.06.2009r Znak: GR.OŚ.7624-11/2009 ... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w zawiązku z art. 30 oraz 85 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00