szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-21 08:13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... Aleksandrów , dnia 18.05.2007r Znak: GR.OŚ.7624-3/2007 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-21 13:49

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-02 15:10

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące budowy trasy S12 oraz S74

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-06-23 07:22

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - droga Marianów-Jusytnów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-09 15:53

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-30 08:14

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-19 13:34

Zawiadomienie

... ALEKSANDRÓW Z A W I A D O M I E N I E Cały dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-12 15:35

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-21 08:14

Ogłoszenie o zamówieniu

... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach prowadzonych ... nie dotyczy XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-23 12:32

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Szkole ... nie dotyczy XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-12 13:23

Ogłoszenie o zamówieniu.

... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie ... nie dotyczy. XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-25 08:16

Zarządzenie Nr 40/2012

... do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dożywianie uczniów szkół podstawowych w Aleksandrowie, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 08:07

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

... rok 2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ... : -wypłata zasiłków celowych ,okresowych ,dożywianie dzieci w szkołach,usługi opiekuńcze .kierowanie i ponoszenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Zarządzenie Nr 35/2011

... do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dożywianie uczniów szkół podstawowych w Aleksandrowie, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:53