szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Aleksandrów , dnia 02.04.2007r Znak: GR.OŚ.7624-1/2007 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-02 08:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa turbiny wiatrowej o mocy do 1000kW wraz z niezbędną infrastrukturą

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-29 07:48

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-23 07:22

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-12 14:51

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-30 12:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-9/2007 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:09

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-21 08:09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... Aleksandrów , dnia 24.04.2007r Znak: GR.OŚ.7624-2/2007 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 07:16

Zawiadomienie stron o zebranych dokumnetach i materiałach przed wydaniem decyzji - "Budowa turbiny wiatorwej..."

Dokumenet do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-08-18 07:09

Ogłoszenie o zamówieniu

... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach prowadzonych ... nie dotyczy XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-23 12:32

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Szkole ... nie dotyczy XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-12 13:23

Ogłoszenie o zamówieniu.

... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie ... nie dotyczy. XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-25 08:16

Zarządzenie Nr 40/2012

... do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dożywianie uczniów szkół podstawowych w Aleksandrowie, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-04 08:07

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

... rok 2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ... : -wypłata zasiłków celowych ,okresowych ,dożywianie dzieci w szkołach,usługi opiekuńcze .kierowanie i ponoszenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Zarządzenie Nr 35/2011

... do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dożywianie uczniów szkół podstawowych w Aleksandrowie, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:53