szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... dnia 10.09.2007 r.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-12 18:01

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY   ... wybrał do realizacji zamówienia ofertę , którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-04 12:46

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... dnia 10.12.2007 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-17 14:10

Zawiadomienie o wyborze oferty - GOPS

Zawiadomienie o wyborze oferty . Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-22 10:18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... ,dnia 16.10.2007r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-19 10:31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety - finansowanie modernizacji drogi Janikowice.

Aleksandrów dn. 18-04-2008r. ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-21 14:01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi Dąbrowa n Czarną - Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-10 05:40

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont (modernizację) drogi we wsi wacławów w istniejącym pasie drogowy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-07 12:37

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-12 10:22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont drogi gminnej w miejscowości Brzezie"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-04-08 09:34

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi Dąbrówka - Łączki

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-25 12:52

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi gminnej w miejscowościach Kalinków i Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-15 10:53

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb Szkóły Podstawowej i Gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-17 10:37

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-24 13:44

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - samochód dla OSP

... Specjalistyczne „ bocar”Sp. zo.o. KORWINÓW , ul. Okólna 15 42-263 ... Wartość usługi zgodnie z przedłożoną ofertą wynosi : - wartość brutto: 520.000,00 zł ( ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-29 15:24