szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi gminnej w miejscowości Reczków Nowy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-30 11:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-27 12:49

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlicę wiejską.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 11:28

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Ostrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 10:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-02 11:17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-09-24 20:41

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-30 08:26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa (przebudowa) drogi gminnej Marianów - Justynów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-25 12:52

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wolica, Włodzimierzów

Dokument do pobrania tutaj .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-16 14:35

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlicę wiejską.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-11 14:15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dożywienie uczniów szkół podstawowych i i gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-08-16 12:29

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi Dąbrowa n Czarną - Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-10 05:40

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont (modernizację) drogi we wsi wacławów w istniejącym pasie drogowy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-07 12:37

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-12 10:22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont drogi gminnej w miejscowości Brzezie"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-04-08 09:34