szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pelletu drzewnego na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz Gminazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-02-20 15:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację Hydryforni w miejscowości Jaksonek

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-27 09:04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dożywnianie uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-08-20 13:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi gminnej w miejscowości Kawęczyn

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-06-21 09:17

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezie.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-30 11:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi w Dąbrowie nad Czarną.

Dokument od pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-20 11:27

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 11:25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj > ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-28 10:51

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montarżem - SP Dąbrowa

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-17 14:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-09-24 09:12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-21 11:02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ciechomin

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-10 10:09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Skotnicka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-30 08:25

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi gminnej w miejscowości Reczków Nowy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-30 11:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-27 12:49