szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dożywienie uczniów szkół podstawowych i i gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-08-16 12:29

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi Dąbrowa n Czarną - Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-10 05:40

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont (modernizację) drogi we wsi wacławów w istniejącym pasie drogowy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-07 12:37

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-12 10:22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont drogi gminnej w miejscowości Brzezie"

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-04-08 09:34

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi Dąbrówka - Łączki

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-25 12:52

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Remont drogi gminnej w miejscowościach Kalinków i Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-15 10:53

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pelletu drzewnego dla potrzeb Szkóły Podstawowej i Gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-17 10:37

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-24 13:44

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - samochód dla OSP

... Specjalistyczne „ bocar”Sp. zo.o. KORWINÓW , ul. Okólna 15 42-263 ... Wartość usługi zgodnie z przedłożoną ofertą wynosi : - wartość brutto: 520.000,00 zł ( ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-29 15:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-24 13:33

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi w miejscowości Sktoniki - Józefów Nowy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-25 12:52

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-10 09:37

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Jaksonek

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-08 15:02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Orlik w Dąbrowie nad Czarną

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-19 15:05