szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-09-24 20:41

Zaiwadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... dnia 13.10.2008 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-14 11:03

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

... Z A W I A D O M I E N I E O ... postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach prowadzonych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-17 12:39

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF). >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-21 07:20

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - sprostowanie >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-30 09:17

Zawiadomnie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont (modernizację) odcinka drógi Józefów Nowy-Skotniki oraz w Janikowi

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-15 11:26

Zawiadomnie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont (modernizację) drógi na odcinku Marianów - Siucice.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-15 11:29

Zaw. o wyborze oferty- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:31

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dokument do pobrania tutaj .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-19 12:18

Zawiadomenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi we wsi Stara oraz remont na odcinku Siucice - Justynów.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-18 11:18

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-21 10:44

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokumentacja przydomwych oczyszczalni ścieków.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-22 11:00

Zzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-10-29 12:52

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-28 13:46

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie mapy zatwierdzającej projekty podziału...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-09 10:46