szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące budowy dróg S12 oraz S74

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-05 08:05

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-25 12:05

Zawiadomienie Starosty Powiatu Piotrkowskiego - decyzja w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-12 20:04

Zawiadomienie o wyznaczeniu rozprawy administracyjnej w sprawie budowy dróg ekspresowych S12 i S74

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-08-19 10:55

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-31 11:40

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-30 12:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... Aleksandrów , dnia 10.10.2007r Znak: GR.OŚ.7624-6/2007 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-10 14:52

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-06 12:56

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące budowy trasy S12 oraz S74

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-05 08:06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Aleksandrów , dnia 02.04.2007r Znak: GR.OŚ.7624-1/2007 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-02 08:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa turbiny wiatrowej o mocy do 1000kW wraz z niezbędną infrastrukturą

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-29 07:48

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-23 07:22

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-12 14:51

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Samorządowej Rady Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-30 12:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

... Aleksandrów , dnia 29.11.2007r Znak: GR.OŚ.7624-9/2007 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:09