szukaj

Słowo o nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Ogłoszenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ogłasza przetarg na zadanie pod tytułem '' Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Szkole ... i adres zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dożywianie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-23 08:13

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Dożywianie uczniów szkół podstawowych

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-27 09:40

Ogłoszenie o przetargu na dożywianie dzieci w szkołach

Aleksandrów: Dożywianie uczniów szkół podstawowych w Aleksandrowie, ... - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe ... składających się z jednego dania - zupy 1 porcja o poj.0,30 litra wraz z 100 gramami chleba dla jednego ucznia - w ilości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-07 10:36

Ogłoszenie o zamówieniu - dożywianie dzieci w szkołach

... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie ... nie dotyczy XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-21 13:07

Ogłoszenie o zamówieniu - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gminazjum

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Formularz nr 1 >> Formularz nr 2 >> Formularz nr 3 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-07-24 13:14

Ogłoszenie o zamówieniu - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami Nr 1 - 5 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-25 21:42

Modyfikacja SIWZ - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-30 10:24

Unieważnienie przetargu na dożywianie dzieci

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-11 13:48

Zawiadomienie o wyborze oferty

... Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-01 07:47

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... dnia 23.07.2007 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-23 14:07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na olej opłowy.

... dnia 22.10.2008 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 12:59

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Skotniki - Józefów Nowy

... dnia 12.05.2008 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-12 12:07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... dnia 03.08.2007 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-06 09:02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa OSP Niewierszyn

... dnia 29.10.2008 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-29 15:19