szukaj


Search results

Gminny Zespół Oświaty

Jerzy Pietruszka - kierownik GZO  pokój nr 108 tel. (0-44) 756 00 38 Agnieszka Woźniak - główna księgowa  pokój nr 109 Teresa Dzitkowska - starszy inspektor  pokój nr 114 &n ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2016-10-20 12:02

Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Zespół Oświaty Gminna Biblioteka Publiczna Gminne Centrum Kultury     ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2014-12-22 09:04

Ogłoszenie o przetargu

  OGŁOSZENIE Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000,- e ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-05 11:31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oleju opałowego.

Aleksandrów dn.14.09.2007r. O G Ł O S Z E N I E ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-20 07:42

Ogłoszenie o przetargu - kotłownia.

Aleksandrów, dn. 21.10.2009 r. Ogłoszenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-21 11:15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aleksandrów ,dnia 16.10.2007r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-19 10:31

Konkurs na głównego księgowego.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego GZOKSiT w Aleksandrowie Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie ogłasza konkurs na stanowisko ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-29 11:25

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego.

Aleksandrów dnia 21 grudnia 2009r.  O G Ł O S Z E N I E o uproszczonym przetargu nieograniczonym o war ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-23 08:34

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Aleksandrów dnia 20 listopada 2007r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 tys EURO. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:23

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

Aleksandrów dnia 10 grudnia 2010r. O G Ł O S Z E N I E ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-15 11:25

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:34

Informacja o stanie mienia komnalnego - oświata -na dzień 30.09.2006r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego /Oświata/ na dzień 30.09.2006r.     Wartość środków trwałych ogółem        ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:26

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tyś EURO

Aleksandrów dnia 9 grudnia 2011r. O G Ł O S Z E N I E ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-12 08:57

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego.

Aleksandrów dnia 23 grudnia 2008r. O G Ł O S Z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-23 12:26

Instrukcja do BIP

  Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej    Biuletyn Informacji Publicznej podzielony jest na kilkanaście zasadnicznych kategorii. Każda z nich zawiera informacje odpowi ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:37