Uchwały

Uchwała Nr XX/117/2012

Uchwały
Uchwała Nr XX/117/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 20 grudnia 2012 roku 

Uchwała Nr XX/116/2012

Uchwały
Uchwała Nr XX/116/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 20 grudnia 2012 roku 

Uchwała Nr XX/115/2012

Uchwały
Uchwała Nr XX/115/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 20 grudnia 2012 roku 

Zarządzenie Nr 1/2013

Uchwały
Zarządzenie Nr 1/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 3 stycznia 2013r


Uchwała Nr XIX/114/2012

Uchwały
Uchwała Nr XIX/114/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 listopada 2012 roku 

Uchwała Nr XIX/113/2012

Uchwały
Uchwała Nr XIX/113/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 listopada 2012 roku 

Uchwała Nr XIX/112/2012

Uchwały
Uchwała Nr XIX/112/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 listopada 2012 roku 

Uchwała Nr XIX/111/2012

Uchwały
Uchwała Nr XIX/111/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 listopada 2012 roku 

Uchwała Nr XIX/110/2012

Uchwały
Uchwała Nr XIX/110/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 listopada 2012 roku 

Uchwała Nr XIX/109/2012

Uchwały
Uchwała Nr XIX/109/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 listopada 2012 roku 

Uchwała Nr XIX/108/2012

Uchwały
Uchwała Nr XIX/108/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 listopada 2012 roku 

Uchwała Nr XVIII/106/2012

Uchwały
Uchwała Nr XVIII/106/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 października 2012 roku 

w sprawie: przejęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej: zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizawanymi w ciągu drogi krajowej w granicach administracyjnych Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr XVIII/105/2012

Uchwały
Uchwała Nr XVIII/105/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 17 października 2012 roku 

w sprawie: powołania Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce.

Uchwała Nr XVII/104/2012

Uchwały
Uchwała Nr XVII/104/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 września 2012 roku 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr XVII/103/2012

Uchwały
Uchwała Nr XVII/103/2012
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 września 2012 roku 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2012 rok.

Dostawca XML