Uchwały

Uchwała Nr VIII/48/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/48/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie.

Uchwała Nr VIII/47/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/47/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie.

Uchwała Nr VIII/46/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/46/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2011.

Uchwała Nr VIII/45/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/45/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.

Uchwała Nr VIII/44/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/44/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie.

Uchwała Nr VIII/43/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/43/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Aleksandrów na lata 2011-2018"

Uchwała Nr VIII/42/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/42/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXI/116/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów na lata 2008-2013

Uchwała Nr VIII/41/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/41/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia projektu "Inwestycja w dzieci przyszłością Gminy Aleksandrów" w ramach zamkniętego Priorytetu IX Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Uchwała Nr VIII/40/2011

Uchwały
Uchwała Nr VIII/40/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 września 2011 roku 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Uchwała Nr VII/39/2011

Uchwały
Uchwała Nr VII/39/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Uchwała Nr VII/38/2011

Uchwały
Uchwała Nr VII/38/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2010 rok.

Uchwała Nr VII/37/2011

Uchwały
Uchwała Nr VII/37/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie: zmiany budżety Gminy Aleksandrów na rok 2011

Uchwała Nr VII/36/2011

Uchwały
Uchwała Nr VII/36/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia dotacji.

Uchwała Nr VII/35/2011

Uchwały
Uchwała Nr VII/35/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego

Uchwała Nr VII/34/2011

Uchwały
Uchwała Nr VII/34/2011
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Dostawca XML