Uchwały

Uchwała Nr III/16/2010

Uchwały
Uchwała Nr III/16/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku 

w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu

Uchwała Nr III/14/2010

Uchwały
Uchwała Nr III/14/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku 

w sprawie zwolnień w podatku leśnym

Uchwała Nr III/13/2010

Uchwały
Uchwała Nr III/13/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/12/2010

Uchwały
Uchwała Nr III/12/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała Nr III/11/2010

Uchwały
Uchwała Nr III/11/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała Nr III/10/2010

Uchwały
Uchwała Nr III/10/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr II/9/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr II/9/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 6 grudnia 2010 roku 

w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Aleksandrowie.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr II/8/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr II/8/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 6 grudnia 2010 roku 

w sprawie powołania Komisji Budżetowo Samorządowej Rady Gminy w Aleksandrowie.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr II/7/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr II/7/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 6 grudnia 2010 roku 

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Aleksandrowie.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr II/6/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr II/6/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 6 grudnia 2010 roku 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr II/5/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr II/5/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 6 grudnia 2010 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr I/4/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr I/4/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2010 roku 

w sprawie uchylenia programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr I/3/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr I/3/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2010 roku 

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr I/2/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr I/2/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2010 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr I/1/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr I/1/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2010 roku 

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML