Uchwały

Uchwała Nr XL/235/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XL/235/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIX/234/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIX/234/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 lipca 2010 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIX/233/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIX/233/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 2 lipca 2010 roku 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku komercyjnym na realizację inwestycji oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVIII/231/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVIII/231/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 maja 2010 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVIII/230/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVIII/230/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 maja 2010 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVIII/229/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVIII/229/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 maja 2010 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVIII/228/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVIII/228/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 maja 2010 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVIII/227/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVIII/227/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 maja 2010 roku 

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Policji w Sulejowie poprzez Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na zakup sprzętu biurowego na potrzeby Komisariatu Policji w Sulejowie.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVII/226/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVII/226/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 10 maja 2010 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Opoczno porozumienia między gminnego w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego gospodarki odpadami komunalnymi

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVI/225/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/225/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Diabla Góra"

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVI/224/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/224/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVI/223/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/223/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVI/222/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/222/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Policji w Sulejowie poprzez Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na zakup sprzętu biurowego na potrzeby Komisariatu Policji w Sulejowie.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVI/221/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/221/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: udzielenia dotacji dla Szpitala Rejonowego w Piotrowie Trybunalskim.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXVI/220/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXVI/220/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

w sprawie: nabycia nieruchomości w formie darowizny.

dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML