Uchwały

Uchwała Nr XLII/254/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XLII/254/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 10 listopada 2010 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XLII/253/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XLII/253/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 10 listopada 2010 roku 

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Aleksandrów na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XLII/252/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XLII/252/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 10 listopada 2010 roku 

w sprawie: udzielenia dotacji

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XLI/251/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XLI/251/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 15 października 2010 roku 

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własność Gminy Aleksandrów, a użytego do podróży służbowej przez radnego.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XLI/250/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XLI/250/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 15 października 2010 roku 

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez likwidację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dąbrowie nad Czarną będącego w strukturze organizacyjnej Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XLI/249/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XLI/249/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 15 października 2010 roku 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XLI/248/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XLI/248/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 15 października 2010 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XLI/247/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XLI/247/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 15 października 2010 roku 

w sprawie: udzielenia dotacji dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XLI/246/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XLI/246/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 15 października 2010 roku 

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XLI/245/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XLI/245/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 15 października 2010 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XL/244/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XL/244/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XL/243/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XL/243/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXI/116/2008 z dnia 14 listopada 2008r w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów na lata 2008-2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXIV/134/2009 z dnia 4 lutego 2009r zmienionej uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXXIII/200/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXXV/214/2010 z dnia 30 marca 2010r.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XL/242/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XL/242/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Skotniki na lata 2010-2017"

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XL/241/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XL/241/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za I półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w załączniku do uchwały wieloletniej prognozy finansowej.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XL/240/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XL/240/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 26 sierpnia 2010 roku 

w sprawie: procedury uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML