Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/204/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/204/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/125/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów"

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/203/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/203/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/202/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/202/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów do Stowarzyszenia Dolina Pilicy działającego jako Lokalna Grupa Działania

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/201/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/201/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: wystąpienia o opinię na temat projektów herbu, flagi i innych symboli Gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/200/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/200/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXI/116/2008 z dnia 14 listopada 2008r w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów na lata 2008-2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXIV/134/2009 z dnia 4 lutego 2009r, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXXI/181/2009 z dnia 6 października 2009r.

Uchwała Nr XXXIII/199/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/199/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/198/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/198/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/197/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/197/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: wyposażenia w majątek Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie wraz z Filią Biblioteczną w Dąbrowie nad Czarną oraz Filią Biblioteczną w Skotnikach.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/196/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/196/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2010 rok.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/195/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/195/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/194/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/194/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr II/275/2009 - RIO

Uchwały
Uchwała Nr II/275/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 10 grudnia 2009 roku
 

 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr II/274/2009 - RIO

Uchwały
Uchwała Nr II/274/2009
z dnia 10 grudnia 2009 roku 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2010 rok.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXII/193/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXII/193/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2009 roku 

w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chiechomin na lata 2009-2016"

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXII/192/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXII/192/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2009 roku 

w sprawie: darowania Gminie Żarnów dokumnetacji projektowej na sieć wodociągową z przyłączami w miejscowości Klew i Brzezie

dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML