Uchwały

Uchwała Nr XXXIV/208/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIV/208/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 stycznia 2009 roku 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIV/207/2010

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIV/207/2010
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 stycznia 2009 roku 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/195/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/206/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/206/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/205/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/205/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: określenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/204/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/204/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/125/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów"

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/203/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/203/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/202/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/202/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów do Stowarzyszenia Dolina Pilicy działającego jako Lokalna Grupa Działania

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/201/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/201/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: wystąpienia o opinię na temat projektów herbu, flagi i innych symboli Gminy Aleksandrów

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/200/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/200/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXI/116/2008 z dnia 14 listopada 2008r w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów na lata 2008-2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXIV/134/2009 z dnia 4 lutego 2009r, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXXI/181/2009 z dnia 6 października 2009r.

Uchwała Nr XXXIII/199/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/199/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/198/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/198/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/197/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/197/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: wyposażenia w majątek Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie wraz z Filią Biblioteczną w Dąbrowie nad Czarną oraz Filią Biblioteczną w Skotnikach.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/196/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/196/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2010 rok.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/195/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/195/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXIII/194/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXIII/194/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML