Uchwały

Uchwała Nr XXX/176/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXX/176/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 31 sierpnia 2009 roku 

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXX/175/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXX/175/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 31 sierpnia 2009 roku 

w sprawie: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXIX/173/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/173/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku 

w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Aleksandrów na rok 2010 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIX/172/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/172/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku 

w sprawie: nabycia na własność nieruchomości znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa

Uchwała Nr XXIX/171/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/171/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/170/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/170/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku 

w sprawie: dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie n/Czarną

Uchwała Nr XXIX/169/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/169/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku 

w sprawie: zmiany uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uchwała Nr XXIX/168/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/168/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXVIII/167/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/167/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb.

Uchwała Nr XXVIII/166/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/166/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb.

Uchwała Nr XXVIII/165/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/165/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Aleksandrów na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Uchwała Nr XXVIII/164/2009

Statut | Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/164/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXVIII/163/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/163/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009r

Uchwała Nr XVIII/162/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/162/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXVIII/161/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/161/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych

Dostawca XML