Uchwały

Uchwała Nr II/275/2009 - RIO

Uchwały
Uchwała Nr II/275/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 10 grudnia 2009 roku
 

 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Aleksandrów.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr II/274/2009 - RIO

Uchwały
Uchwała Nr II/274/2009
z dnia 10 grudnia 2009 roku 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2010 rok.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXII/193/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXII/193/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2009 roku 

w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Chiechomin na lata 2009-2016"

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXII/192/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXII/192/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2009 roku 

w sprawie: darowania Gminie Żarnów dokumnetacji projektowej na sieć wodociągową z przyłączami w miejscowości Klew i Brzezie

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXII/191/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXII/191/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2009 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXII/190/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXII/190/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2009 roku 


zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXII/189/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXII/189/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2009 roku 

w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXII/188/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXII/188/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2009 roku 

w sprawie: wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXII/187/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXII/187/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2009 roku 

w sprawie: obniżenie średniej ceny skupu żyta

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXII/186/2009

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXII/186/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 listopada 2009 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXI/185/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/185/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 6 października 2009 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXI/184/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/184/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 6 padździernika 2009 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009r.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXI/183/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/183/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 6 października 2009 roku 

w sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Policji w Sulejowie poprzez Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na zakup mebli biurowych do budynku Komisariatu w Sulejowie.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXI/182/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/182/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 6 października 2009 roku 

w sprawie: Udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie n/Czarną.

dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXXI/181/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/181/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 6 października 2009 roku 

w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXI/116/2008 z dnia 14 listopada 2008r w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów na lata 2008-2013, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXIV/134/2009 z dnia 4 lutego 2009r

dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML