Uchwały

Uchwała Nr XXVII/160/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/160/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXVII/159/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/159/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną.

Uchwała Nr XXVII/158/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/158/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaksonek.

Uchwała Nr XXVII/157/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/157/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/156/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/156/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Skotniki gmina Aleksandrów

Uchwała Nr XXVII/155/2009

Uchwały

Uchwała Nr XXVII/155/2009r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku 
w sprawie: wyrażenia zgody na zdobycie nieruchomości położonej w obrębie wsi CIECHOMIN stanowiącej własność Gminy Aleksandrów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XXVII/155/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/155/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zdobycie nieruchomości położonej w obrębie wsi CIECHOMIN stanowiącej własność Gminy Aleksandrów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XXVII/154/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/154/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXVII/153/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/153/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie

Uchwała Nr XXIX/174/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/174/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku 

w sprawie: zamiaru reorganizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie polegającej na likwidacji jej Filii Bibliotecznej w Dąbrowie n/Czarną.

Uchwała Nr XXVII/152/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/152/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uchwała Nr XXVII/151/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/151/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXVII/150/2009

Uchwały


Uchwała Nr XXVII/150/2009

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXVII/149/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/149/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXVI/148/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVI/148/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.

Dostawca XML