Uchwały

Uchwała Nr XXVI/147/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVI/147/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XXVI/146/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVI/146/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie:  wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Uchwała Nr XXVI/145/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVI/145/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie: odwołania członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

Uchwała Nr XXVI/144/2009

UchwałyUchwała Nr XXVI/144/2009

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 9 marca 2009 roku

Uchwała Nr XXVI/143/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVI/143/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie: dotacji dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

Uchwała Nr XXV/142/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/142/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXV/141/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/141/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 

w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXV/140/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/140/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała XXV/139/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/139/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie wyposażenia międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego.

Uchwała Nr XXV/138/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/138/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Jaksonek".

Uchwała Nr XXV/137/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/137/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXV/136/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/136/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała Nr XXIV/135/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/135/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 4 lutego 2008 roku 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Aleksandrowie.

Uchwała Nr XXIV/134/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/134/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 4 lutego 2008 roku 


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr XXIV/133/2009 w sprawie zmiany budżetu.

UchwałyUchwała Nr XXIV/133/2009

Rady Gminy w Aleksandrowie

Dostawca XML