Uchwały

Uchwała Nr XXVIII/164/2009

Statut | Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/164/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXVIII/163/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/163/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009r

Uchwała Nr XVIII/162/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/162/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXVIII/161/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVIII/161/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 maja 2009 roku 

w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych

Uchwała Nr XXVII/160/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/160/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXVII/159/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/159/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną.

Uchwała Nr XXVII/158/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/158/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaksonek.

Uchwała Nr XXVII/157/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/157/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/156/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/156/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Skotniki gmina Aleksandrów

Uchwała Nr XXVII/155/2009

Uchwały

Uchwała Nr XXVII/155/2009r Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku 
w sprawie: wyrażenia zgody na zdobycie nieruchomości położonej w obrębie wsi CIECHOMIN stanowiącej własność Gminy Aleksandrów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XXVII/155/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/155/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zdobycie nieruchomości położonej w obrębie wsi CIECHOMIN stanowiącej własność Gminy Aleksandrów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XXVII/154/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/154/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXVII/153/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/153/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie

Uchwała Nr XXIX/174/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/174/2009
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 czerwca 2009 roku 

w sprawie: zamiaru reorganizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie polegającej na likwidacji jej Filii Bibliotecznej w Dąbrowie n/Czarną.

Uchwała Nr XXVII/152/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/152/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dostawca XML