Uchwały

Uchwała Nr XXVII/151/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/151/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXVII/150/2009

Uchwały


Uchwała Nr XXVII/150/2009

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie : zmiany w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXVII/149/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVII/149/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXVI/148/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVI/148/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.

Uchwała Nr XXVI/147/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVI/147/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XXVI/146/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVI/146/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie:  wyboru członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Uchwała Nr XXVI/145/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVI/145/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie: odwołania członka Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

Uchwała Nr XXVI/144/2009

UchwałyUchwała Nr XXVI/144/2009

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 9 marca 2009 roku

Uchwała Nr XXVI/143/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXVI/143/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 9 marca 2009 roku 

w sprawie: dotacji dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

Uchwała Nr XXV/142/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/142/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXV/141/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/141/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 

w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXV/140/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/140/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Uchwała XXV/139/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/139/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie wyposażenia międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego.

Uchwała Nr XXV/138/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/138/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Jaksonek".

Uchwała Nr XXV/137/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/137/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Dostawca XML