Uchwały

Uchwała Nr XXV/136/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXV/136/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 17 lutego 2008 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała Nr XXIV/135/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/135/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 4 lutego 2008 roku 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Aleksandrowie.

Uchwała Nr XXIV/134/2009

Uchwały
Uchwała Nr XXIV/134/2009r
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 4 lutego 2008 roku 


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr XXIV/133/2009 w sprawie zmiany budżetu.

UchwałyUchwała Nr XXIV/133/2009

Rady Gminy w Aleksandrowie

Uchwała Nr XXIII/132/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXIII/132/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 grudnia 2008 roku 

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2009r

Uchwała Nr XXIII/131/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXII/131/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niewierszyn.

Uchwała Nr XXIII/130/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXIII/130/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 grudnia 2008 roku 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2009r

Uchwała Nr XXIII/129/2008 - budżet

UchwałyUchwała Nr XXIII/129/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXII/128/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXII/128/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce położonej w obrębie wsi Marianów stanowiącego własność Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXII/127/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXII/127/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w obrębie wsi Ostrów stanowiących własność Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXII/126/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXII/126/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek położonych w obrębie wsi Taraska stanowiących własność Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXII/125/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXII/125/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów"

Uchwała Nr XXII/124/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXII/124/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

Uchwała Nr XXII/123/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXII/123/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 16 grudnia 2008

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych.

Uchwała Nr XXII/122/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXII/122/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Dostawca XML