Uchwały

Uchwała Nr XXII/120/2008

UchwałyUchwała Nr XXII/120/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXII/119/2008

Uchwały


Uchwała Nr XXII/119/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXII/118/2008

Uchwały


Uchwała Nr XXII/118/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 grudnia 2008 roku


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta

Uchwała Nr XXII/117/2008

Uchwały


Uchwała Nr XXII/117/2008

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 grudnia 2008 roku


Uchwała Nr XXI/115/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXI/115/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 14 listopada 2008

w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej.

Uchwała Nr XXI/113/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXI/113/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 14 listopada 2008

w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XXI/112/2008

Uchwały

Uchwała Nr XXI/112/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 14 listopada 2008

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XX/111/2008

Uchwały

Uchwała Nr XX/111/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 24 października 2008

w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XX/110/2008

Uchwały

Uchwała Nr XX/110/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 24 października 2008

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr XX/109/2008

Uchwały

Uchwała Nr XX/109/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 24 października 2008

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XX/108/2008

Uchwały

Uchwała Nr XX/108/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 24 października 2008

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XX/107/2008

Uchwały

Uchwała Nr XX/107/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 24 października 2008

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XIX/106/2008

Uchwały

Uchwała Nr XIX/106/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 24 września 2008

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/104/2008

Uchwały

Uchwała Nr XVIII/104/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 21 sierpnia 2008

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Uchwała Nr XX/103/2008

Uchwały

Uchwała Nr XX/103/2008r

Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 21 sierpnia 2008

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad finansowania zadania pn.: "Modernizacja dróg gminnych"

Dostawca XML