Uchwały

Uchwała Nr XVII/137/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVII/137/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

Uchwała Nr XVII/136/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVII/136/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

Uchwała Nr XVII/135/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVII/135/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

Uchwała Nr XVII/134/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVII/134/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

Uchwała Nr XVII/133/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVII/133/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 grudnia 2016 roku 

Uchwała Nr XVI/132/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2016 rok.

Uchwała Nr XVI/131/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVI/131/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr XVI/130/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVI/130/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Uchwała Nr XVI/129/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVI/129/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Aleksandrów na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Uchwała Nr XVI/128/2016

Osoby prawne | Uchwały | Osoby fizyczne
Uchwała Nr XVI/128/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XVI/127/2016

Osoby prawne | Uchwały | Osoby fizyczne
Uchwała Nr XVI/127/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

Uchwała Nr XVI/126/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVI/126/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów na lata 2015-2022.

Uchwała Nr XVI/125/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVI/125/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Uchwała Nr XVI/124/2016

Uchwały
Uchwała Nr XVI/124/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023"

Uchwała Nr XV/123/2016

Uchwały
Uchwała Nr XV/123/2016
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 września 2016 roku 

Dostawca XML