Uchwały

Uchwała Nr XI/61/2007

Uchwały

Uchwała Nr XI/61/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku

 


w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych

Uchwała XI/60/2007

Uchwały
Uchwała Nr XI/60/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: określenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XI/59/2007

Uchwały

Uchwała Nr XI/59/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI/58/2007

Uchwały
Uchwała Nr XI/58/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI/57/2007

Uchwały

Uchwała Nr XI/57/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta


Uchwała Nr XI/56/2007

Uchwały
Uchwała Nr XI/56/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 3 grudnia 2007 roku


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.

Uchwały

UCHWAŁA Nr 2008

RADY GMINY w ALEKSANDROWIE
z dnia roku


w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2008 rok.

Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/53/2007

Uchwały


UCHWAŁA NR ....................

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia ......................2007 roku

Uchwała Nr X/55/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/55/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 8 października 2007 roku

w sprawie: nieodpłatnego nabycia w skład mienia komunalnego działek gruntów położonych w miejscowości Brzezie i Włodzimierzów.

Uchwała Nr X/54/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/54/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 8 października 2007 roku

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w obrębie wsi Borowiec stanowiącej własność Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr X/53/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/53/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 8 października 2007 roku

w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr X/52/2007

Uchwały

Uchwała nr X/52/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 rok


w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własność Gminy Aleksandrów a użytego do podróży służbowej przez radnego

Uchwała X/51/2007

Uchwały

Uchwała nr X/51/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 roku


w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu

Uchwała Nr X/50/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/50/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 roku


w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

Uchwała Nr X/49/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/49/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego

Dostawca XML