Uchwały

Uchwała Nr VI/27/2007

Uchwały
Uchwała Nr VI/27/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr V/26/2007

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr V/26/2007
RADY GMINY w ALEKSANDROWIE
z dnia 11 kwietnia 2007 roku


w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr IV/25/2007

Uchwały


UCHWAŁA Nr IV/25/2007
RADY GMINY W ALEKSANDROWIE
z dnia 16 marca 2007r

w sprawie: zmiany uchwały Nr III / 14 / 2006 Rady Gminy w Aleksandrowie
                    z dnia 29 grudnia 2006 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
                    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2007 rok.

Uchwała Nr IV/24/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/24/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości

będących w zasobach mienia komunalnego Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr IV/23/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/23/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w obrębie wsi

Ciechomin stanowiącej własność Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr IV/22/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/22/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w obrębie wsi

Niewierszyn stanowiącej własność Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr IV/21/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/21/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki zabudowanej położonej w obrębie wsi

Aleksandrów stanowiącej własność Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr IV/20/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/20/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym

własność Gminy Aleksandrów


Uchwala Nr IV/19/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/19/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku

Uchwała Nr IV/18/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/18/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku

Uchwała Nr III/16/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr III/16/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr III/15/2006

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr III/15/2006
RADY GMINY w ALEKSANDROWIE
z dnia 29 grudnia 2006 rokuw sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2007 rok.

Uchwała Nr III/14/2006

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr III/14/2006
RADY GMINY W ALEKSANDROWIE
z dnia 29 grudnia 2006
 
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2007 rok.
 

Uchwała Nr III/13/2006

Uchwały

 

UCHWAŁA NR III/13/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku


w sprawie : zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr III/12/2006

Uchwały

 

UCHWAŁA NR III/12/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku


w sprawie : wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Aleksandrów na lata 2007-2011

Dostawca XML