Uchwały

Uchwała Nr X/48/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/48/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 roku


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr X/47/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/47/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 roku


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Uchwała Nr X/46/2007

Uchwały
Uchwała Nr X/46/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 08 października 2007 roku


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr IX/45/2007

Uchwały
Uchwała Nr IX/45/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 13 sierpnia 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VIII/44/2007

Uchwały


Uchwała Nr VIII / 44 / 2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 28 czerwca 2007 roku


w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Piotrkowskiego.

Uchwała Nr VIII/43/2007

UchwałyUchwała Nr VIII / 43 / 2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/ 40/ 2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 6 czerwca 2007r udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Piotrkowie Tryb na budowę jednostronnego chodnik  przy drodze powiatowej Nr 30347 (działka Nr 698) w miejscowości Skotniki.

Uchwała Nr VIII/42/2007

Uchwały


UCHWAŁA NR VIII/42/2007

RADY GMINY W ALEKSANDROWIE

z dnia 28 czerwca 2007 rokuw sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

Uchała Nr VIII/41/2007

Uchwały
Uchwała Nr VIII/41/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 28 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała NR VII/38/2007

Uchwały

Uchwała Nr VII/38/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 06 czerwca 2007 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała NR VII/37/2007

Uchwały

Uchwała Nr VII/37/2007

Rady gminy w Aleksandrowie

z dnia 06 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/139/05 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi

Uchwała NR VII/36/2007

Uchwały

Uchwała Nr VII/36/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 06 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi

Uchwała Nr VII/35/2007

Uchwały
Uchwała Nr VII/35/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 06 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr VI/34/2007

Uchwały
Uchwała Nr VI/34/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie zadania - utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie w ramach wspierania osób niepełnosprawnych.

Uchwła Nr VI/33/2007

Uchwały
Uchwała Nr VI/33/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w obrębie wsi Dąbrówka stanowiącej własność Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr VI/32/2007

Uchwały
Uchwała Nr VI/32/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w obrębie wsi Dąbrowa nad Czarną stanowiącą własność Gminy Aleksandrów.

Dostawca XML