Uchwały

Uchwała Nr III/11/2006

Uchwały

Uchwała Nr III/11/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie: opłaty targowej.

więcej...

Uchwała Nr III/10/2006

Uchwały

Uchwała Nr III/10/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

więcej...

Uchwała Nr III/9/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr III/9/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr II/8/2006

Uchwały

Uchwała Nr II/8/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 5 grudnia 2006 roku

w spawie: ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy w Aleksandrowie.

więcej...

Uchwała Nr II/7/2006

Uchwały

Uchwała Nr II/7/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 5 grudnia 2006

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007r

więcej...

Uchwała Nr II/6/2006

Uchwały

Uchwała Nr II/6/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/181/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 23.10.2006r w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania...

więcej...

Uchwała Nr II/5/2006

Uchwały
Uchwała Nr II/5/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 05 grudnia  2006 roku
 
 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego  w  Łodzi

Uchwała Nr II/4/2006

Uchwały
Uchwała  Nr II/4/2006
Rady  Gminy w Aleksandrowie
z dnia  05 grudnia  2006 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr I/3/2006

Uchwały

Uchwała Nr I/3/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 listopada 2006

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczacego Rady Gminy w Aleksandrowie.

więcej...

Uchwała Nr I/2/2006

Uchwały

Uchwała Nr I/2/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Aleksandrowie.

więcej...

Uchwała Nr I/1/2006

Uchwały

Uchwała Nr I/1/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

więcej...

Uchwała Nr XXXII/179/06

Uchwały
Uchwała  Nr XXXII/179/06   
Rady  Gminy w Aleksandrowie
z dnia 23 października 2006 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała XXXI/178/06

Uchwały
Uchwała XXXI/178/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 20.09.2006 roku


w sprawie: uchwalenia "Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów."
więcej...

Uchwała Nr XXXI/177/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXI /177/ 2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 20 września 2006 roku


w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Gminy Aleksandrów do kategorii
dróg gminnych

Uchwała Nr XXXI/176/2006

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/176/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 20 września 2006 roku

w sprawie: przystapienia do aktualizacji - zmiany "Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów"
wiecej...

Dostawca XML