Uchwały

Uchwała Nr VI/31/2007

Uchwały
Uchwała Nr VI/31/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/20/2007 z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr VI/30/2007

Uchwały
Uchwała Nr VI/30/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia kandydata na członka stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy w zakresie spraw objętych ustawą z dnia 6.XII.2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r Nr 227 poz. 1658)

Uchwała Nr VI/29/2007

Uchwały
Uchwała Nr VI/29/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007r

dokument do pobrania tutaj>>

Uchwała Nr VI/28/2007

Uchwały
Uchwała Nr VI/28/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr VI/27/2007

Uchwały
Uchwała Nr VI/27/2007
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Aleksandrów.

Uchwała Nr V/26/2007

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr V/26/2007
RADY GMINY w ALEKSANDROWIE
z dnia 11 kwietnia 2007 roku


w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr IV/25/2007

Uchwały


UCHWAŁA Nr IV/25/2007
RADY GMINY W ALEKSANDROWIE
z dnia 16 marca 2007r

w sprawie: zmiany uchwały Nr III / 14 / 2006 Rady Gminy w Aleksandrowie
                    z dnia 29 grudnia 2006 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
                    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2007 rok.

Uchwała Nr IV/24/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/24/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości

będących w zasobach mienia komunalnego Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr IV/23/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/23/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w obrębie wsi

Ciechomin stanowiącej własność Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr IV/22/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/22/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w obrębie wsi

Niewierszyn stanowiącej własność Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr IV/21/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/21/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki zabudowanej położonej w obrębie wsi

Aleksandrów stanowiącej własność Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr IV/20/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/20/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym

własność Gminy Aleksandrów


Uchwala Nr IV/19/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/19/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku

Uchwała Nr IV/18/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/18/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku

Uchwała Nr III/16/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr III/16/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów.
Dostawca XML