Uchwały

Uchwała Nr III/15/2006

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr III/15/2006
RADY GMINY w ALEKSANDROWIE
z dnia 29 grudnia 2006 rokuw sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2007 rok.

Uchwała Nr III/14/2006

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr III/14/2006
RADY GMINY W ALEKSANDROWIE
z dnia 29 grudnia 2006
 
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2007 rok.
 

Uchwała Nr III/13/2006

Uchwały

 

UCHWAŁA NR III/13/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku


w sprawie : zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr III/12/2006

Uchwały

 

UCHWAŁA NR III/12/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku


w sprawie : wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Aleksandrów na lata 2007-2011

Uchwała Nr III/11/2006

Uchwały

Uchwała Nr III/11/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie: opłaty targowej.

więcej...

Uchwała Nr III/10/2006

Uchwały

Uchwała Nr III/10/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

więcej...

Uchwała Nr III/9/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr III/9/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr II/8/2006

Uchwały

Uchwała Nr II/8/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 5 grudnia 2006 roku

w spawie: ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy w Aleksandrowie.

więcej...

Uchwała Nr II/7/2006

Uchwały

Uchwała Nr II/7/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 5 grudnia 2006

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007r

więcej...

Uchwała Nr II/6/2006

Uchwały

Uchwała Nr II/6/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/181/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 23.10.2006r w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania...

więcej...

Uchwała Nr II/5/2006

Uchwały
Uchwała Nr II/5/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 05 grudnia  2006 roku
 
 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego  w  Łodzi

Uchwała Nr II/4/2006

Uchwały
Uchwała  Nr II/4/2006
Rady  Gminy w Aleksandrowie
z dnia  05 grudnia  2006 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr I/3/2006

Uchwały

Uchwała Nr I/3/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 listopada 2006

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczacego Rady Gminy w Aleksandrowie.

więcej...

Uchwała Nr I/2/2006

Uchwały

Uchwała Nr I/2/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Aleksandrowie.

więcej...

Uchwała Nr I/1/2006

Uchwały

Uchwała Nr I/1/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

więcej...

Dostawca XML