Uchwały

Uchwała Nr XXXI/177/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXI /177/ 2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 20 września 2006 roku


w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Gminy Aleksandrów do kategorii
dróg gminnych

Uchwała Nr XXXI/176/2006

Uchwały
Uchwała Nr XXXI/176/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 20 września 2006 roku

w sprawie: przystapienia do aktualizacji - zmiany "Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów"
wiecej...

Uchwała Nr XXXI/175/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXI/175/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 20 września 2006 roku


w sprawie: nadania statutu Urzędowi Gminy w Aleksandrowie

Uchwała Nr XXXI/174/06

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXI/174/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 20 września 2006 roku


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXX/173/2006

Uchwały
Uchwała XXX/173/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 4 sierpnia 2006 roku


w sprawie: uzgodnienia projektu zmiany planu ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w obszar Gminy Aleksnadrów.
wiecej...

Uchwała Nr XXX/172/06

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXX/172/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 4 sierpnia 2006 roku


w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXX/171/06

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXX/171/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 4 sierpnia 2006 roku


w sprawie : uchylenia Uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie
Nr XXIX/166/06 z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Aleksandrów

Uchwała Nr XXX/170/06

Uchwały

 

Uchwała Nr XXX/170/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 04 sierpnia 2006 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXX/169/06

Uchwały

 

Uchwała Nr XXX/169/06
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 04 sierpnia 2006 rokuw sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 rok

UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 19 czerwca 2006 rokuw sprawie: przystąpienia do aktualizacji – zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06
RADY GMINY W ALEKSANDROWIE
z dnia 19 czerwca 2006 roku


w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXV/149/2005 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2005r uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr XXIX/166/06

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXIX/166/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 19 czerwca 2006 roku


w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Aleksandrów

UCHWAŁA NR XXIX/165/06

Uchwały

 

U C H W A Ł A NR XXIX/165/06
RADY GMINY W ALEKSANDROWIE
z dnia 19 czerwca 2006 roku


w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze Gminy Aleksandrów oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury


UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr XXIX /164/ 06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 19 czerwca 2006 rokuw sprawie: określenie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Nr XXIX/163/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr XXIX/163/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 19 czerwca 2006 roku


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi

Dostawca XML