Informacje i komunikaty

Sprawozdanie Rb-NDS za 3 kwartał 2015 roku

Informacje i komunikaty

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2015 roku

Informacje i komunikaty

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2015 roku

Informacje i komunikaty

Informacja z wykonania budżetu za 2014 rok

Informacje i komunikaty

Sprawozdanie Rb-NDS za 2014 rok

Informacje i komunikaty

Uchwała Nr II/21/2015 Składu Orzekającego RIO w Łodzi

Informacje i komunikaty

Uchwała Nr II/344/2014 Składu Orzekającego RIO w Łodzi

Informacje i komunikaty

Uchwała Nr II/343/2014 Składu Orzekającego RIO w Łodzi

Informacje i komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedania

Przetargi | Informacje i komunikaty

Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2014 roku

Informacje i komunikaty

Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2013 roku

Informacje i komunikaty

Uchwała Nr II/8/2014 Składu Orzekającego RIO w Łodzi

Informacje i komunikaty

Uchwala RIO Nr II/339/2013 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz...

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr II/339/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetu Gminy AleksandrówDostawca XML