Informacje i komunikaty

Sprawozdanie Rb-NDS za 2014 rok

Informacje i komunikaty

Uchwala RIO Nr II/339/2013 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz...

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr II/339/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetu Gminy AleksandrówUchwała RIO Nr II/338/2013 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr II/338/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok

» więcej

Dostawca XML