Informacje i komunikaty

Uchwała RIO Nr II/338/2013 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr II/338/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok

» więcej

Uchwała Nr II/389/2012 RIO w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Aleksandr

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr II/389/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Aleksandrów

» więcej

Uchwała Nr II/388/2012 RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości finansowania deficytu budżetowego Gminy Aleksa

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr II/388/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii dotyczącej możliwości finansowania deficytu budżetowego Gminy Aleksandrów w 2013 roku

» więcej

Uchwała Nr II/387/2012 RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2013r

Informacje i komunikaty
Uchwała Nr II/387/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2013 rok

Dostawca XML