Informacje i komunikaty

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Aleksandrów za 2009 rok

Informacje i komunikaty
Informacja
o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów
za 2009 rok

» więcej

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2009 roku

Informacje i komunikaty
Informacja
o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów
za IV kwartał 2009 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2009r

Informacje i komunikaty


I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za I kwartał 2009 roku

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2008r

Informacje i komunikaty
I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za IV kwartał 2008 roku

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

Informacje i komunikaty


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

GMINY ALEKSANDRÓW

NA DZIEŃ 2 STYCZNIA 2009 ROKU 

Informacja o wykoananiu budżetu Gminy za III kwartał

Informacje i komunikaty


I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za III kwartał 2008 roku

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008

Informacje i komunikatyI N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów i przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie za I półrocze 2008 roku

Dostawca XML