Zarządzenia

Zarządzenie Nr 10/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 10/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 lutego 2018r.


Zarządzenie Nr 9/2018

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 9/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 lutego 2018r.


Zarządzenie Nr 46/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 46/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 7 sierpnia 2017r.


Zarządzenie Nr 45/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 45/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 7 sierpnia 2017r.


Zarządzenie Nr 37/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 37/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 23 czerwca 2017r.


Zarządzenie Nr 35/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 35/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 czerwca 2017r.


Zarządzenie Nr 32/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 32/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 4 maja 2017r.


Zarządzenie Nr 31/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 31/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 kwietnia 2017r.


Zarządzenie Nr 30/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 28 kwietnia 2017r.


Zarządzenie Nr 26/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 26/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 14 kwietnia 2017r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 23/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 23/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 3 kwietnia 2017r.w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 24/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 24/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 kwietnia 2017r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 22/2017

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 3 kwietnia 2017r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego w Skotnikach i do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 20/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 marca 2017r.w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

Zarządzenie Nr 19/2017

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 19/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2017r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

Dostawca XML