Zarządzenia

Zarządzenie Nr 46/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 46/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 sierpnia 2012rw sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 45/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 45/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 13 sierpnia 2012rw sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb Gminy Aleksandrów na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Aleksandrów".

Zarządzenie Nr 44/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 44/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 13 sierpnia 2012rw sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 41/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 41/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 26 lipca 2012rw sprawie: termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr 40/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 40/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 lipca 2012r


Zarządzenie Nr 39/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 39/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 lipca 2012r


Zarządzenie Nr 38/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 38/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 lipca 2012r

Zarządzenie Nr 37/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 37/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 czerwca 2012r

Zarządzenie Nr 36/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 36/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 czerwca 2012r

Zarządzenie Nr 35/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 35/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 czerwca 2012r

Zarządzenie Nr 34/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 34/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 8 czerwca 2012rw sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie.

Zarządzenie Nr 33/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 33/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 6 czerwca 2012r

Zarządzenie Nr 32/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 32/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 czerwca 2012r

Zarządzenie Nr 30/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 30/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 28 maja 2012r

Zarządzenie Nr 29/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 29/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 28 maja 2012rw sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie.
Dostawca XML