Zarządzenia

Zarządzenie Nr 25/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 25/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 20 kwietnia 2012r


Zarządzenie Nr 24/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 24/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 kwietnia 2012r


Zarządzenie Nr 23/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 23/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 kwietnia 2012r


Zarządzenie Nr 22/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 22/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 marca 2012r

Zarządzenie Nr 21/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 21/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 30 marca 2012r

Zarządzenie Nr 20/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 20/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 marca 2012r

Zarządzenie Nr 19/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 19/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 marca 2012r

Zarządzenie Nr 18/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 18/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 marca 2012r

Zarządzenia Nr 17/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 17/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 9 marca 2012r

Zarządzenie Nr 16/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 16/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 lutego 2012rw sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 15/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 15/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 29 lutego 2012rw sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 14/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 14/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 27 lutego 2012r

Zarządzenie Nr 13/2012

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 13/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 27 lutego 2012r

Zarządzenie Nr 12/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 12/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 lutego 2012rw sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 11/2012

Organizacje pozarządowe | Zarządzenia
Zarządzenie Nr 11/2012
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 lutego 2012rw sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dostawca XML